Misiunea si obiectivele

MISIUNEA  Ecosalubrizare Prest SRL este de  a asigura  servicii moderne şi performante de salubrizare a localităţii , care să contribuie la eforturile comunităţii de dezvoltare economico-socială durabilă şi de protejare a mediului.

OBIECTIVELE STRATEGICE ale Ecosalubrizare prest SRL. sunt:

  1. consolidarea culturii organizaţionale;
  2. valorificarea superioară a oportunităţilor de dezvoltare a afacerii .

OBIECTIVELE GENERALE ale Ecosalubrizare Prest SRL sunt:

  1. creşterea competitivităţii (prin îmbunătăţirea resurselor la dispoziţie, optimizarea proceselor, scăderea costurilor de operare etc);
  2. extinderea ariei deservite în judetul Vaslui;
  3. creşterea nivelului de satisfacţie a clienţilor;
  4. încadrarea costurilor în bugetul alocat şi aprobat (scăderea creanţelor, creşterea veniturilor).