Hotararea nr.14 rectificarea nr.2-decembrie 2023 a bugetului de venituri si cheltuieli si planul anual de achizitii rectificat dec.2023

HOTARAREA NR.14